Over onze school

Tyltylschool de Maasgouw is in de regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor leerlingen met een meervoudige beperking. We geven antwoord op de vragen van de leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen, draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen en waardevol leven.

Missie

Tyltytylschool de Maasgouw maakt deel uit van stichting Adelante Onderwijs dat weer deel uitmaakt van de zorggroep Adelante. Adelante betekent "vooruit!" in het Spaans en daar is de missie van Adelante zorggroep op gebaseerd: leerling, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Deze missie sluit mooi aan op het motto van Tyltylschool de Maasgouw, omdat de school ervan overtuigd is dat iedere leerling kan schitteren. Wij bieden adaptief onderwijs en zorgvuldige ondersteuning aan speciale leerlingen met een meervoudige beperking.

Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen dragen wij bij aan een begrepen en waardevol leven.

Visie

Tyltylschool de Maasgouw is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Volgens het Landelijke Doelgroepenmodel (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, 2018) wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4 tot en met 18 jaar met een (ernstig) meervoudige beperking (EMB) in leerroute 1 tot en met leerroute 3. Wij streven naar een waardevol en begrepen leven voor iedere leerling. Dat betekent dat bij het verlaten van de school de leerling op een passende plek terecht komt, waarbij talenten en mogelijkheden optimaal worden benut. Wij realiseren een geschikte leeromgeving door passende en kleine groepen te formeren, waarbij de onderwijs- en zorgvragen van leerlingen in een groep bij elkaar aansluiten.

Ons aanbod is erop gericht dat elk kind onderwijs op maat krijgt, zich kan blijven ontwikkelen in een veilige omgeving en zijn mogelijkheden kan inzetten in zijn dagelijks leven waarbij wij voortdurend werken aan vergroten van zelfstandigheid. De visie van een “Goed Leven” is daarbij leidend

Wij denken in mogelijkheden, kwaliteiten en interesses en zetten daarmee onze leerlingen in hun eigen kracht. We leggen de nadruk op de talenten van de leerling om deze optimaal tot bloei te brengen en waar mogelijk deze zinvol in te zetten. Sfeer, veiligheid en een zinvol ontwikkelingsaanbod zijn daarbij voor ons enorm belangrijk.