Medezeggenschapsraad Tyltylschool De Maasgouw

De MR staat voor Medezeggenschapsraad voor ouders en personeel, zoals geregeld via de Wet op medezeggenschap voor scholen (WMS). De raad van de Tyltylschool wordt gevormd door ouders en personeel en bestaat uit 3 personeelsleden, 3 ouders en een notulist.

Inleiding

Wisseling vindt plaats na maximaal 4 jaar, dan wel eerder op verzoek van leden. 
Er worden verkiezingen gehouden om de samenstelling definitief te bepalen.
Binnen onze school komt de MR minimaal 6 keer per schooljaar bij elkaar.
De clustermanager is deels aanwezig bij de vergaderingen. Minimaal 1 keer per jaar wordt samen met het bestuur vergaderd.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets inbrengen dan kan dit te allen tijde via:

mr.maasgouw@adelantegroep.nl of
oudersmr.maasgouwschool@gmail.com