DKJ_De Maasgouw_onderwijs

Het onderwijs

Wij denken in mogelijkheden, kwaliteiten en interesses en zetten daarmee onze leerlingen in hun eigen kracht. We zoeken samen naar hun talenten en brengen ze optimaal tot bloei. Sfeer, veiligheid en een zinvol ontwikkelingsaanbod zijn daarbij voor ons enorm belangrijk.

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

De school biedt passend onderwijs aan (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. Dit houdt in dat er sprake is van een verstandelijke beperking (IQ <55) in combinatie met een lichamelijke handicap (zintuiglijke beperking, motorische beperking, spraak- taalproblemen, medische problemen en/of bewustzijnsstoornis). Voorwaarde is dat leerlingen kunnen functioneren in een groep van 7 leerlingen.

Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus zitten in één groep.

Leerlingen van verschillende leeftijden zijn bij specifieke instructies of activiteiten gegroepeerd op niveau.

Het is per leerling verschillend wat de meest gunstige leeftijd is om uit te stromen. De laatste fase van het onderwijs start in het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. In deze fase gaan we zoeken naar een passende vervolgplek en als deze gevonden is, starten we ook met het oefenen op deze vervolgplek. Leerlingen stromen uit in het schooljaar dat ze 18 worden.

Wie begeleiden uw kind?

Uw kind wordt begeleid en ondersteund door een team dat bestaat uit een leerkracht, onderwijsondersteuner, een kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. 

Daarnaast hebben wij een ondersteuningsteam dat bestaat uit de intern begeleider, coördinatoren, gedragswetenschappers en de clustermanager.

Door op deze manier samen te werken zijn wij er zeker van dat uw kind zich op zijn of haar eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Op de pagina "Wie doet wat?" leest u meer over hoe hieraan invulling wordt gegeven door de verschillende leden van het team.

Schooltijden

  • Maandag van 08.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.15 uur
  • Dinsdag van 08.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.15 uur
  • Woensdag van 08.45 tot 12.30 uur
  • Donderdag van 08.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.15 uur
  • Vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.15 uur

Contact opnemen met school

Alle medewerkers zijn aanwezig vanaf 08.15 uur. U kunt leerkrachten en onderwijsondersteuners op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereiken tussen 08.30 uur en 09.00 uur en na 15.15 uur. Op woensdag zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 09.00 uur en na 12.30 uur.

U kunt het klassenteam altijd via mail benaderen.

Op de pagina Communicatie met ouders kunt u meer lezen over hoe wij u informeren over de ontwikkelingen van uw kind en de activiteiten op school.

Uw kind ziek of afwezig melden

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  • bij ziekte moet de schoolleiding dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de schoolleiding van tevoren informeren en verlof aanvragen;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de ouder/voogd verlof aanvragen bij de schoolleiding.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

U dient uw kind telefonisch voor 09.00 uur 's ochtends af te melden via tel. 045-5282500.

Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met het klassenteam. 

Via het formulier Verlofaanvraag kunt verlof aanvragen voor uw kind. U kunt dit formulier hier downloaden, invullen en inleveren bij de administratie van de school.

Aanmelden

Als u denkt dat uw kind het meest gebaat is bij plaatsing in het speciaal onderwijs, kunt u contact opnemen met onze school. Samen met u en in overleg met het samenwerkingsverband kijken we of uw kind bij ons inderdaad het beste op zijn plek is. 

Vanaf 01-08-2014 zijn leerlingen alleen toelaatbaar binnen Adelante Onderwijs met een geldende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs gaat.