Communicatie met ouders

Apps

Adelante maakt gebruik van een aantal apps voor communicatie met ouders. Op deze pagina treft u een overzicht aan van deze apps en toelichting over hoe u ze kunt gebruiken.

Communicatieschrift

Voor leerlingen die in hun verbale communicatie belemmerd zijn en niet zelf de wetenswaardigheden van de dag aan hun ouders kunnen vertellen, kan gebruik worden gemaakt van een communicatieschrift. Door middel van dit schriftje kunnen de ouders en school - indien daar aanleiding voor is - kort contact onderhouden. Zo blijven ouders en personeel steeds op de hoogte van zaken die thuis of in school zijn gebeurd. Het inspelen op ervaringen c.q. belevingen van de kinderen die zichzelf moeilijk kunnen uiten, wordt op deze wijze vergemakkelijkt.

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt een nieuwsbrief (De Maaskwekker). Deze wordt per mail naar ouders/verzorgers gestuurd. Hierin staat kort alle belangrijke informatie voor de ouders. Door gebruik te maken van de nieuwsbrief kan worden voorkomen dat er alsnog veel “losse” informatie met de kinderen mee naar huis gaat. De kans dat ouders belangrijke informatie “mislopen” wordt zo tot een minimum beperkt. De nieuwsbrief is binnenkort ook op deze website te lezen.

De schoolkalender

De schoolkalender is een geactualiseerde aanvulling op de schoolgids. De kalender verschijnt traditiegetrouw aan het begin van het nieuwe schooljaar en staat boordevol informatie over de organisatie en activiteiten van het komende schooljaar. Binnenkort zal op deze website een digitale versie beschikbaar zijn van de schoolkalender. 

Ouderavond(en)

Aan het begin van elk schooljaar wordt een algemene ouderavond gepland. Een vast onderdeel van deze avond vormt de info/presentatie van de diverse groepen. Elke groep geeft in hoofdlijnen de doelstellingen aan en verschaft informatie over het programma en de manier van werken in de klas en het cluster. Over belangrijke zaken en/of (onderwijs)vernieuwingen worden aparte (thema)-bijeenkomsten georganiseerd. We streven er tijdens de ouderavonden naar om de contacten tussen de ouders onderling te optimaliseren.

Op bezoek in de klas

Ouders kunnen in overleg met de groepsleerkrachten een dagdeel meedraaien met de activiteiten van de groep waarin hun kind is geplaatst. Een uitnodiging hiervoor ontvangen de ouders meestal nadat de algemene ouderavond heeft plaatsgevonden. Getracht wordt dan de ouder zoveel mogelijk de kans te geven hun kind bij de diverse disciplines bezig te zien. De wens om deel te nemen aan een klassenbezoek kan ook tussentijds worden geuit door zowel de groepsleiding als de ouder(s) zelf. 

Patiëntenportaal

De ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die revalideren bij Adelante kunnen via het digitale patiëntenportaal de behandelgegevens bekijken van hun kind, zoals de teamrapportages en rapportages van behandelaren (=decursus). Het portaal is te vinden in de bovenbalk op deze website. Om toegang te krijgen, heeft Adelante uw emailadres nodig. U ontvangt dan van ons een activatielink. Na activeren van uw account kunt u inloggen met de DigiD van uw kind dat bij Adelante in behandeling is. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat revalidatie kinderen via secretariaatrevalidatiekinderen@adelantegroep.nl

Meedenken en meepraten

De school heeft een eigen medezeggenschapsraad